• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg


Anbulten AB har bland annat gjort arbeten till:

Skanska Sverige AB, där vi stod för allt stål vid om- och tillbyggnaderna till butikernas entréer på Väla Köpcentrum och tillverkning och montage av diverse stål och portomfattningar på Odeon i Höganäs (gamla Konsum).

PEAB Sverige AB, där vi utfört en ombyggnad på Skånebil i Ängelholm, bl.a. en takhöjning med stål. Till Hermes i Helsingborg har Anbulten gjort stålstommar till hiss och trapphus och till Kv. Kadetten har vi tillverkat och monterat trappräcken. Åt PEAB har vi även varit med om en ombyggnad på Lilla Brännborns i Ängelholm där vi ansvarade för ståldelen till ett nytt våningsplan och för stålet i samtliga butiker. Vi har tillverkat och monterat portomfattningar och trappor till Findus kryddrum.
   På Råå Skola i Helsingborg har vi stått för tillverkning och montering av stål, dels i den befintliga skolan men även i en nybyggd del, likaledes åt Hotell Mollberg till en nybyggd hotelldel.   

MVB, där vi var med och byggde Arenan i Helsingborg och även balkongräcke till Thulinhuset i Ängelholm. Åt MVB levererade vi också stål och gjorde skärmtak till en ny Lidl-butik i Höganäs. Vi har även monterat trappor och räcke till Kv Ruuth i Höganäs.


Veidekke Entrepenad AB, där vi gjorde stålställningar till ställverk åt Kemira. Vi tillverkade även balk och pelare, delvis monterat, vid en nybyggnation av hyreshus Eric Ruths i Höganäs.

HA Bygg. Vi har tillverkat och monterat pelare, balk och trappa till HA Byggs nya kontor, Kv Hyveln, i Höganäs. På Stora Hult i Förslöv har vi tillverkat och monterat ingjutningsplattor, stålbalkar och övrig stål och på Petters Kiosk i Helsingborg stod vi för tillverkning och montage av stål. På Nya Kyrkogården i Helsingborg har vi tillverkat och monterat nya smidesstaket.   

Byggmästar´n i Skåne, där vi tillverkade och monterade stål, skärmtak m.m. till Vikvalla IP i Viken. Vi tillverkade och monterade även stålstomme och portomfattningar till Nordströms i Varalöv.

Kullabygdens Handelsträdgård. Entresolplan till förrådsuthyrning i Åstorp.

Calderys. Fasadrenovering.

Marco AB, svetsade ihop lyftbord.

Leeman Entrepenad AB, där vi tillverkade och monterade stålstommar vid byggnationen av bostadshuset Solskiftet i Munka-Ljungby.

Elektrokoppar AB. Vi har underhållsservice året om och storservice sommar och vinter.

CargoTech i Gunnarstorp, där vi har levererat plåtar.

NCC Constuction AB. Vi stod för nybyggnationen av återvinningsstationen NSR Filbornaverket, där vi tillhandahöll allt sekundärstål och montage. Vi tillhandahöll även allt sekundärstål till den nya förbränningsbyggnaden på NSR Filbornaverket. Åt NCC tillverkade vi också diverse pelare och ingjutningsmaterial vid byggnationen av Hornbach i Helsingborg och stod för stålet till rulltrappor på Knutpunkten och stål till påbyggnad och trappräcke till Kv. Idun i Helsingborg.
   Vi har även stått för tillverkning och montage av stål till Sportcentret i Höganäs.

Dematek där vi monterade traverser på Alfa Laval, Tetra Pak i Lund. Åt Dematek stod vi också för diverse balkar för skensystem på Regiondjursjukhuset i Helsingborg.

 


   
 

     

       

 

 

 
Anbulten AB • Åsbytorpsvägen 6 • 262 70 Strövelstorp, Sverige • Tel.: 042 - 22 93 44 • Fax:042-22 93 34

 

site created and hosted by skandiaweb